20.09.2023
21.09.2023

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramyna bagyşlanan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde 20-21-nji sentýabr aralygynda Garaşsyzlygyň 32 ýyllygyna bagyşlanan Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler.

Sergide Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan durmuş we ykdysady üstünlikleri görkeziler. Şeýle hem, ýurduň işewür gatnaşyklaryny we içerki önümlerini mahabatlandyrmak üçin platforma hödürlenip, myhmanlara ýurtda bolup geçýän özgerişler bilen tanyşmaga mümkinçilikler dörediler.

Iki gün dowam etjek sergä döwlediň ykdysady sektorynyň, ministrlikleriň we guramalaryň wekilleri we ýerli hususy kärhanalarynyň wekilleri gatnaşa

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022