18.05.2023
30.06.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi binalary we desgalary gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda, Aşgabat şäheriniň Parahat-7­ýaşaýyş toplumynda binalary we desgalary gurmak üçin bäsleşik yglan edýär

1-nji Lot — 2 sany 9 gatly, 54 öýli we 4 sany 9 gatly, 36 öýli ýaşaýyş jaýlary;

2-nji Lot — 2 sany 9 gatly, 54 öýli we 4 sany 9 gatly, 36 öýli ýaşaýyş jaýlary;

3-nji Lot — 4 sany 9 gatly, 54 öýli we 4 sany 9 gatly 36 öýli ýaşaýyş jaýlary;

4-nji Lot­ — 720 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebi;

5-nji Lot ­— Seýilgäh

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri ministrligiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 30­njy iýunyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022