05.06.2023
23.06.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Wyşka (Uzboý) geňegeşliginde ýerleşýän Nebiti toplumlaýyn taýýarlaýyş we akdyryş sehinde nebit taýýarlamak üçin 2 ýyl üçin üç sany turba görnüşli peç, olaryň atiýaçlyk şaýlary we ätiyaçlyk egrem-bugram turbajyklary (zmeýewikler) satyn almak boýunça №10112400 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň iýun aýynyň 16-na, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Aleksey.Butenko@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022