07.07.2023
18.08.2023

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti şäheriň ikinji tapgyrynyň gurluşygy boýunça tender yglan edýär

Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti we Arkadag şäheriniň häkimligi bilelikde şäheriň gurluşygynyň ikinji tapgyryň çäklerinde aşakdaky görkezilen binalaryň taslamalaryny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär:

  • 9 sany, her biri 320 orunlyk çagalar bagy
  • 5 sany, her biri 720 orunlyk umumy­bilim berýän mekdebi
  • 36 sany, bäş gatly, her biri 30 öýli ýaşaýyş jaýy
  • 36 sany, bäş gatly, her biri 40 öýli ýaşaýyş jaýy
  • 24 sany, ýedi gatly, her biri 42 öýli ýaşaýyş jaýy
  • 14 sany, dokuz gatly, her biri 54 öýli ýaşaýyş jaýy

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri şäheriň Arkadag şäheriniň häkimliginiň edara binasynda 2023-nji ýylyň 18-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+99312 52-55-71

Email:

adk@san­ly.tm

Arkadag şäherimiň Arkadag şaýolunyň 30-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022