12.07.2023
04.08.2023

BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasy maglumatlary awtomatiki dolandyryş ulgamyny döretmek boýunça tender yglan edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy Bütindünýä banky tarapyndan maliýeleşdirilýän “Türkmenistanda COVID-19-a garşy jogap çäreleri” taslamasynyň çäginde epidemiologiki gözegçilik maglumatlaryň awtomatiki dolandyryş ulgamyny döretmek, gurnamak we oňa 12 aýyň dowamynda tehniki hyzmat bermek boýunça tender yglan edýär

Tender teklipleri 2023-nji ýylyň 4-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Tender boýunça zerur maglumatlary şu salgydan ýükläp alyp bilersiňiz.

Aşgabat, Türkmenistan
Bulary hem okaň
2022