26.07.2023
25.08.2023

Gurama enjamlary we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Gurama aşakdaky lotlarda görkezilen harytlar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär:

Lot №1 – Türkmenistanyň Içeri Işler ministrligine “Motorolla” sanly radio aragatnaşyk ulgamy üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak

Lot №2 - Türkmenistanyň Içeri Işler ministrligine wideogözegçilik ulgamy üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak

Bäsleşik teklipleri görkezilen salgy boýunça 2023-nji ýylyň 25-nji awgustyna ýerli wagt bilen 16.00-dan 17.00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin töleg - 200 ABŞ dollary.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 21-55-44

+993 12 70-17-86

Aşgabat, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň serkerdeler öýi
Bulary hem okaň
2022