14.11.2023
18.12.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky söwda dynç alyş we işewürlik merkezini gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi banky Aşgabat şäheriniň А.Nyýazow şaýolunyň ugrunda söwda dynç alyş we işewürlik merkeziniň taslamasyny düzmek we ony gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň bäsleşik teklipleri şu bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakda görkezilen salgyda ýerleşýän TMB-niň Düýpli gurluşygy maliýeleşdirmek we inžener-tehniki gözegçilik müdirliginde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-13-62

+993 12 38-13-72

 

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022