14.02.2024
27.02.2024

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy parafini aýryjy awtomatiki gurluşlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy nebit guýylaryndan parafini aýryjy awtomatiki gurluşlary bilen üpjün etmek hem-de olara tehniki hyzmat bermek boýunça №10115911 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 27-ne, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Bahar.Nuryyeva@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022