06.03.2024
05.04.2024

Türkmenistanyň Döwlet Azyk Senagaty Assosiasiýasy şeker şugundyrynyň tohumyny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet Azyk Senagaty Assosiasiýasy, halkara ülňülerine laýyk gelýän 70 045 kg mukdarda şeker şugundyrynyň tohumyny satyn almak boýunça tender yglan edýär

Arzalar 2024-nji ýylyň 5-nji apreline ýerli wagt bilen 12: 00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin arzanyň nusgasyny hem-de bäsleşigiň şertlerini Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon  belgileri:

+993 12 44-75-10

+993 12 44-75-64

Aşgabat, Arçabil Şaýoly, 92
Bulary hem okaň
2022