20.03.2024
05.04.2024

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy suw gysyjy sorujylary üçin atiýäçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy FMC kysymly ýokary basysly suw gysyjy sorujylary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça №10113071 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 5-ne, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022