03.04.2024
16.04.2024

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy kanatly tehnika bilen degişli hyzmatlary bermek boýunça №10117638 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

mekan.allaberdyev@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022