04.04.2024
08.05.2024

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasy LED ýazgyny abatlamak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Daşoguz welaýat şahamçasy edara binasyndaky “Mertler Watany beýgeldýändir” LED ýazgysynyň abatlaýyş işlerini geçirmek we abatlaýyş işleri bilen bagly zerur enjamlary satyn almak boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň teklipleri bildirişiň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(800322) 9-37-11

(800322) 9-03-93

(800322) 9-30-89

746300, Daşoguz şäheri, Al-Horezmi köçesiniň 15-nji jaýy.
Bulary hem okaň
2022