11.04.2024
22.04.2024

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy howa çalşygy ulgamy üçin süzgüçleri satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy Blauberg markaly BlauAir BL12-L/SU-H-DX-F-FX-D-A kysymly howa çalşygy ulgamy üçin 1 sany süzgüçler toplumyny satyyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik teklibi (asyl nusgasy) Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasyna ýapyk bukjada rus dilinde 14.00-dan 16.00-a çenli 2024-nji ýylyň 22-nji apreline çenli tabşyrylmaly.

Bäsleşige gatnaşyjylar üçin doly talaplary iş güni 14.00-dan 16.00-a çenli görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Bäsleşige gatnaşyjylara bildirilýän talaplar: Türkmenistanda kanun tarapyndan bellenilen tertipde hasaba alnan bolmagy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda bäsleşik boýunça işleriň ýerine ýetirilmegi üçin zerur ygtyýarnamalaryň bolmagy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 48-29-65

Faks:

+993 12 48-28-09

Elektron salgysy:

turkmenistan@mfa.gov.by

Aşgabat, 1941 (Gypjak köçesi), 39
Bulary hem okaň
2022