07.06.2024
22.07.2024

“Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň “Türkmenistan” Döwlet täjirçilik banky damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak üçin aşakdaky lotlar boýunça bäsleşik yglan edýär

Lot №1 — Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň “Üzümçilik” daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän meýdanyň 200 gektar ýer böleginde ekilen agaç nahallaryna damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak

Lot №2 — Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Altyn asyr” daýhan birleşiginiň çäginde (Aşgabat — Daşoguz awtoulag ýolunyň gündogarynda, 45 kilometrliginde) ýerleşýän meýdanyň 215,50 gektar ýer böleginde ekilen agaç nahallaryna damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak

Lot №3 — Aşgabat şäheriniň “Çoganly” massiwiniň 63 gektar böleginde bag nahallary üçin damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary bankyň merkezi edarasyndan iş günleri sagat 9:00-dan 17:00-a çenli alyp bilerler.

Bäsleşik boýunça teklipler çap edilen gününden soň, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

+993 12 44-35-50

+993 12 44-02-96

Faks:

+993 12 92-07-35

+993 12 92-07-04

Elektron salgysy:

turkmenistan@tnbk.tm

Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 79-njy jaýy
Bulary hem okaň
2022