08.06.2024
03.07.2024

BMG-nyň Ösüş Maksatnamasy ammar dolandyryş ulgamyny işläp taýýarlamak hem-de ony işe girizmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy ammar dolandyryş ulgamyny (WCS) işläp taýýarlamak hem-de ony işe girizmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Ähli gyzyklanýan taraplar bäsleşik boýunça soraglaryny 2024-nji ýylyň 19-njy iýunynda Aşgabat wagty bilen 15:00-da geçiriljek bäsleşigiň deslapky onlaýn konferensiýasynda berip bilerler. Konferensiýa şu salgy arkaly goşulyp bilersiňiz.

Bäsleşigiň tehniki talaplaryny we şertlerini aşakdaky salgylara geçip tanşyp bilersiňiz:

Bäsleşige gyzyklanma bildirmek üçin salgy

Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri

Bulary hem okaň
2022