10.08.2024
14.08.2024

DK «Türkmenhimiýa» Jebel ýük saklanýan bölüminiň durkuny täzelemek boýunça bäsleşik yglan edýär

«Türkmenhimiýa» döwlet konserni «Balkanabat» ýod zawodynyň Jebel ýük saklanýan bölüminiň durkuny täzelemek we döwrebaplaşdyrmak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

  • gatnaşyjy nyň doly adyny, hukuk derejesini, rekwizitlerini görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;
  • goşulan baha üçin salgyt hasaba alnanda, 1 725 (bir müň ýedi ýüz ýigrimi bäş) amerikan dollaryny ýa-da onuň manada deň bolan mukdaryny töläp, bäsleşik resminamalarynyň bukja syny almaly.

Bäsleşik tekliplerine hasaplaşyk hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň­ra serediler.

Teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul ediler.

Telefon belgileri:

+993 12 39-01-62;

+993 12 39-01-59;

+993 12 39-01-73

Faks belgisi:

39-01-72/65.

Elekt­ron sal­gy­sy:

con­tact@turk­men­hi­miya.gov.tm

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022
ENG TM РУС