Gurluşyk

"Hazar" konsorsiumy açyk tender yglan edýar

24.06.2021 03.07.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

23.06.2021 06.07.2021

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasyna degişli turbalary abatlaýyş meýdanynda öý we howpsuzlyk otaglaryna...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59