Hyzmat

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

03.08.2021 07.08.2021

Şertnamanyň goşmaça Ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň milli walýutasynda (manatda) ýa-da ABŞ-nyň dollarynda aşakdaky...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59