Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

06.09.2023 19.09.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynda arassalaýyş, kir ýuwmak we naharhana hyzmatlaryny bermek boýunça № CIT-23045-MR belgili tender...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022