Söwda

“Türkmennebit” DK açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

12.09.2022 15.10.2022

“Türkmennebit” döwlet konserni tender boýunça toparyň adyndan aşakda görkezilen lot boýunça №306/2 açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär: Lot – Guýulardan nebitiň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

10.09.2022 23.09.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda sorujy-gysyjy turbalary abatlaýyş meýdançasy üçin kesiji enjamy...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022