Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

16.10.2023 29.10.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň gündogar “B” blogunyň çägindäki (Agaýry, Tagara, Gündogar Kuwatag we Akgumolam) gaz ýataklaryň ýerüsti...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

“Türkmengaz” DK halkara tender yglan edýär

13.10.2023 16.11.2023

"Türkmengaz" döwlet konserni "Galkynyş" gaz ýatagynda 14 sany guýularyň gurluşygynda ulanmak üçin buraw dolotlary we hereketlendirijileri kärendä bermek hem-de olaryň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56
2022