Maglumat

Uly möçberde miweler we gök-bakja önümleri satyn alynýar

28.07.1920 20.09.1920

"Parahat" hususy kärhanasy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan erik, alma, şetdaly, armyt, üzüm ýaly miweleri hem-de kädi, käşir, pomidor ýaly gök-bakja...

Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň «Ýalkym» ýaşaýyş toplumy, Türkmenistan köçesi.