Türkmenistandaky sergiler

Kids Expo: ähli zat çagalar üçin

19.08.2024 22.08.2024

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda şu ýylyň 19 — 22-nji awgusty aralygynda “Kids Expo: ähli zat çagalar üçin” atly halkara sergi-ýarmarka geçiriler. Sergi-ýarmarkada...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

Iran Agrofood

27.08.2024 29.08.2024

Eýran Yslam Respublikasynyň 16-njy ýöriteleşdirilen azyk önümleri we oba hojalygy sergisi 2024-nji ýylyň 27-29 awgusty aralygynda Aşgabat şäherinde “ Iran...

HI-TECH Turkmenistan 2024

04.09.2024 06.09.2024

2024-nji ýylyň 4-6-njy sentýabry aralygynda Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy we “Oguzabat” Hojalyk jemgyýeti bilelikde, Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary...

ITTC 2024

26.11.2024 27.11.2024

26-27-nji noýabr aralygynda Aşgabatda "Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2024" atly halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Bu...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
2022