Multimediýa

Aşgabatda türkmen hususyýetçileriniň sergisi geçirilýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli sişenbe güni türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi öz işine başlady. İki...

Türkmenistanda Nowruz baýramy bellenilýär

Duşenbe güni halkymyz Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi şatlyk-şowhun bilen dabaralandyrdy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Gutlagynda nygtaýşy ýaly, türkmen halkynyň, şeýle hem...

Zenanlar güni mynasybetli sergi öz işine başlady

“Bagtyýarlyk baharynyň şekillendiriş sungatyndaky waspy” atly halkara sergi sişenbe güni öz işine başlady.  Serginiň açylyş dabarasyna Hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýokary okuw...
2022