Multimediýa

Aşgabatda aprel aýynda gar ýagdy

Çarşenbe güni Aşgabat şäherinde gar ýagdy. Ýazyň ortaky aýynda ýagan gar türkmen paýtagtynda owadan görnüşleri döretdi. Seýrek duş gelýän bahar gary ýaşyla bürenip başlan tebigata...

Aşgabadyň arçalary ak possuna bürendi

Sişenbe güni ýagan gar türkmen paýtagtyny ak reňke büredi. Gyşyň bu pursatyndan peýdalanmak isleýän dürli ýaşdaky adamlar gar oýnamaga hem-de garda gezelenç etmäge çykdylar. Aşgabadyň seýilgähleri,...

Türkmen telekeçileri Russiýada halkara sergä gatnaşýarlar

Türkmen telekeçileri Russiýanyň paýtagty Moskwada dowam edýän “PRODEXPO 2020” sergisine gatnaşýarlar. Duşenbe güni öz işine başlan şu ýylky halkara sergide Türkmenistandan “Altyn Ýunus” we “Parahat” hususy kärhanalary...
2022