TDHÇMB: Owganystanyň işewürleri suwuklandyrylan gaza uly isleg bildirdiler

BIZNES TÜRKMENISTAN
TDHÇMB: Owganystanyň işewürleri suwuklandyrylan gaza uly isleg bildirdiler
Suwuklandyrylan gazy alyp barýan otly

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) çarşenbe güni daşary ýurt puluna geçirilen söwdalarda Owganystanyň işewürleri jemi bahasy 4 million 851 müň ABŞ dollaryna deň bolan suwuklandyrylan gazy satyn aldylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy habar berdi.

Türkiýeden gelen işewürler “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen "B" kysymly karbamidi satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy 1 million 400 müň ABŞ dollaryna deň boldy.

Şeýle hem Serbiýaly işewürler buýan köküniň goýy ekstraktyny, guradylan arassalanmadyk buýan köküni we kök baldaklaryny we buýan köküniň gury ekstraktyny satyn almak boýunça geleşik baglaşdylar. Birža söwdalarynda baglaşylan bu geleşikleriň jemi bahasy 1 million 377 müň ABŞ dollaryna barabar boldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň jemi bahasy 45 million 320 müň ABŞ dollaryna barabar boldy.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022