“Lamborghini” ilkinji gibrid awtoulagyny Frankfurtda görkezer

“Lamborghini” ilkinji gibrid awtoulagyny Frankfurtda görkezer
“Lamborghini” kompaniýasy “Sian” kysymly awtoulagdan 63 sanysyny öndürer.

“Lamborghini” özüniň ilkinji gibrid awtoulagy “Sian”-y tanatdy. Awtoulag öndürijisiniň metbugat beýanatyna görä, “Lamborghini Sian” 12-nji sentýabrda başlanjak “Frankfurt Motor Show” awtoulag sergisinde görkeziler.

Täze awtoulagda 785 at güýjüne (ag) eýe bolan “V12” hereketlendirijisi bilen bir hatarda 48 wolt bilen işleýän 34 ag-lik ikinji hereketlendiriji ýerleşdirilen. “Lamborghini Sian” pes tizlikli hereketlerde ikinji hereketlendirijisini ulanar. Iki hereketlendirijiniň döredýän 819 at güýji bu ulagyň sagatda ortaça 350 kilometr tizlikde hereket etmegine mümkinçilik döreder.

Hereketlendiriji bilen ýolagçy kabinasynyň arasynda ýerleşdirilen 34 kilogramlyk energiýa saklaýjysy adaty gibrid awtoulaglarda ulanylýan battereýalaryň wezipesini ýerine ýetirer. Bu kondesator her gezek togtadyja basylanda öz-özünden energiýa alar.

Elektrik energiýasy bilen işleýän hereketlendiriji awtoulag sagatda 128 kilometr tizlige ýeteninde öçer. Beýanata görä, “Lamborghini Sian” 2.8 sekundyň dowamynda sagatda 100 kilometr tizlige ýeter.

“Lamborghini” kompaniýasy “Sian” kysymly awtoulagdan 63 sanysyny öndürer. 

2022