Awaza DES-i 241 milliard kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasyny öndürdi

BIZNES TÜRKMENISTAN
Awaza DES-i 241 milliard kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasyny öndürdi
Türkmenistanda 2024-nji ýyla çenli öndürilýän elektrik energiýanyň möçberini 33 milliard kilowat-sagada çenli ýetirmek meýilleşdirilýär.

Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Awaza döwlet elektrik bekediniň hünärmenleri tarapyndan şu ýylyň ilkinji üç aýynda 241 million kilowat-sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň anna güni habar berşine görä, bu görkeziji meýilnamada görkezileninden 21 million kilowat-sagat artykdyr.

2018-nji ýylda Türkmenistan bilen Aziýanyň ösüş bankynyň (AÖB) arasynda içerki elektrik geçiriji ulgamyny kämilleşdirmek maksady bilen 500 million ABŞ dollaryna barabar bolan ylalaşyk baglaşyldy. Şol ylalaşyk Ahal — Balkan hem-de Balkan — Daşoguz ýokary woltly elektrik geçiriji ulgamlarynyň gurluşygyny maliýeleşdirmäge degişlidir.

Türkmenistanda 2024-nji ýyla çenli öndürilýän elektrik energiýanyň möçberini 33 milliard kilowat-sagada çenli ýetirmek meýilleşdirilýär.