Balkanabat şäherinde 157 sany ýaşaýyş jaýy gurlar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Balkanabat şäherinde 157 sany ýaşaýyş jaýy gurlar
Balkanabat şäherinde 7 sany 3 gatly, 100 sany 2 gatly we 50 sany 1 gatly ýaşaýyş jaýlary gurlar.

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäher häkimligi 157 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak boýunça tender yglan etdi.

“Balkan” gazetinde penşenbe güni çap edilen tendere görä, şäher häkimligi 7 sany 3 gatly, 100 sany 2 gatly we 50 sany 1 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary gözleýär.

Ýaşaýyş jaýlary Balkanabat şäheriniň raýatlary we Durmuş maksatly hyzmat ediş müdirliginiň işgärleri üçin gurlar.

Aprel aýynda Balkanabat şäher häkimligi 6 sany 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edipdi.

2022