Biznes

Aşgabatda işewürlik meýdançasynyň sekizinji duşuşygy geçirildi

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesiniň Maslahatçylar bölümi bilen bilelikde sişenbe güni “Işewürlik meýdançasy” duşuşyklarynyň sekizinjisini geçirdi. Aşgabadyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçirilen çäräniň esasy...

“Myradym” HK ýaş balyklaryň 2,500 tonna golaýyny ýetişdirdi

“Myradym” hususy kärhanasynyň balykçylary häzirki wagta çenli Halaç etrabyndaky ýörite balyk köpeldilýän suw howdanynda ýaş balyklaryň 2,500 tonna golaýyny ýetişdirdi. Ýetişdirilen ýaş balyklar Kerki etrabynyň “Garaşsyzlygyň...

Türkmen telekeçileriniň eksport mukdary ýokarlandy

Şu ýylyň ýanwar – noýabr aýlarynda Türkmenistanyň hususy taraplarynyň daşary ýurtlara eksport eden azyk harytlarynyň möçberi 45,2 göterim, azyk däl we senagat harytlarynyň eksporty 10,1...

“Diýar guşy” ýerli bazary broýler jüýjesi bilen üpjün eder

“Diýar guşy” hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň çäginde broýler jüýjelerini (ROSS-308) öndürýän fermalar toplumyny önümçilige goýbermäge taýýarlanýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Diýar...

Türkmen hususyýetçileri Awstriýanyň wekiliýeti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde çarşenbe güni Awstriýa Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi. Duşenbe güni Türkmenistana sapara gelen Awstriýanyň Ykdysadyýet boýunça federal palatasynyň wise prezidenti Rihard...
2022