Biznes

“Staron” türkmen bazaryndaky ornuny pugtalandyrmak isleýär

Günorta Koreýanyň kompaniýasy “Lotte Advanced Materials”-yň “Staron” kysymly akril daşlary Türkmenistanda birnäçe mebel öndürijisi tarapyndan giňden ulanylýar. Kompaniýanyň sebit boýunça direktory Ýuriý Kim “Türkmengurluşyk-2019” halkara...

“Şimşek Inc.” Türkmenistanda şahamça açmagy meýilleşdirýär

Türkiýäniň alýumin öndürijisi “Şimşek Inc.” Türkmenistanda şahamça açmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň eksport boýunça direktory Fatih Topal Aşgabatda geçirilýän “Türkmengurluşyk-2019” halkara sergisiniň dowamynda “Biznes Türkmenistana” beren...

“Men telekeçi” ussatlar bilen ýaş telekeçileri bir ýere jemledi

Aşgabat şäherindäki “Arçabil” myhmanhanasynda “Akylly tilsimat” hojalyk jemgyýetiniň “Men telekeçi” taslamasynyň çäklerinde “Ýaş telekeçileriň döwri” forumy geçirildi. Anna güni geçirilen forumyň başynda kompaniýanyň direktory Mähri Ahmedowa...

Türkmen-Singapur işewürlik maslahatynda täze ylalaşyklara gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Singapur Respublikasyna edýän döwlet saparynyň çäklerinde türkmen-singapur işewürlik maslahaty geçirildi. Singapuryň Işewürlik federasiýasy we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan gurnalan iki ýurduň işewürler...
2022