Biznes

“Ýaş telekeçileriň döwri” forumy 30-njy awgustda geçiriler

“Akylly tilsimat” hojalyk jemgyýeti 30-njy awgustda “Ýaş telekeçileriň döwri” atly forum geçirer. “Arçabil” myhmanhanasynda geçiriljek forum kompaniýanyň “Men Telekeçi” taslamasynyň çäklerinde gurnalar. Forumyň esasy maksadynyň telekeçilik...

“Erco” Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda şahamça açdy

Türkiýäniň "Erco" boýaglarynyň Türkmenistandaky resmi dileri ýurduň ähli welaýatlarynda öz brendiniň şahamçalaryny açandygyny mälim etdi. "Erco"-nyň önümleri türkmen bazaryna geçen ýyl girdi. Brendiň Türkmenistandaky esasy müşderileri ofis...

Tatarystan ulaglary SG geçirmek üçin hyzmatdaşlyk eder

Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow ýurduň Senagat we söwda ministrine Türkmenistanda suwuklandyrylan gaza (SG) geçmek boýunça hyzmatdaşlyk etmegi tabşyrdy. Bu barada Kazan Kremliniň resmi wekili Liliýa...
2022