Biznes

“Myradym” HK balyk önümlerini güýzde ilata hödürlär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy “Myradym” hususy kärhanasy (HK) ýurdumyzyň suw howdanlarynda, köllerinde dürli görnüşli balyklary köpeltmek we ösdürip ýetişdirmek işini öňdebaryjy tejribä daýanmak...

“Akar” joraplarynyň 800 müň jübüti eksport edildi

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy telekeçi Serdar Annakowyň ýolbaşçylygynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda hereket edýän jorap kärhanasynda öndürilýän “Akar” haryt nyşanly joraplaryň häzirki...

Aşgabatda geçiriljek 24-nji OGT maslahatyna üç aý galdy

“Türkmennebit” döwlet konserni bilen halkara we milli sergileri, maslahatlary we okuw-maslahatlary gurnamakda öňdebaryjy orny eýeleýän "Türkmen Forum" kompaniýasynyň bilelikde guraýan 24-nji “Türkmenistanyň nebiti we gazy”...
2022