Türkmenistanda öndürildi

Türkmenistanda aýna süýüminden armatur öndürilýär

Türkmenistanda ilkinji gezek aýna süýüminden armatur (kompozit armatur) önümçiligi ýola goýuldy. “Türkmenistan: Altyn Asyr” neşiriniň habar bermegine görä, “Kompozitenergo” we “Elektroulgamgurluşyk” hojalyk jemgyýetleri tarapyndan ýörite tehnologiýa...

“Röwşen” aýakgaplary Russiýa eksport edilmäge başlandy

Mary welaýatynda öndürilýän “Röwşen” haryt nyşanly aýakgaplaryň 6671 jübüti ilkinji gezek Russiýa Federasiýasyna eksport edildi. Sişenbe güni eksport edilmäge başlanan aýakgaplar mundan ozal Belarus Respublikasyna, Ukraina, Täjigistana, Gyrgyzystana,...

AÝM brendiniň milli önümleri Parižde görkezildi

Zenanlar üçin niýetlenen milli äheňli köýneklerdir dürli görnüşli aksessuarlary işläp taýýarlaýan “Aý Mähri” (AÝM) brendiniň önümleri Parižde görkezildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ÝUNESKO-nyň Pariždäki...

“Agaýana” DSP-ni eksport etmegi nazarlaýar

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynda ýerleşýän “Agaýana” hususy kärhanasy üç gektar ýerde ýerli DSP öndürýän kärhana gurdy. Esasy çig malynyň 70 göterimi gowaça çöpüdir guran agaçlaryň galyndylaryndan...

“Erjel-Begenç” emeli mermer önümçiligini ýola goýdy

“Erjel-Begenç” hususy kärhanasy sementden, çagyldan we ýuwlan çägeden emeli mermer önümleriniň önümçiligini ýola goýdy. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän kärhana emeli mermeri öndürmek üçin Russiýadan...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022