Habarlar

Türkmenistanda döwlet eýeçiligindäki 36 desga satuwa çykarylýar

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki 36 sany desgany satmak boýunça bäsleşikli söwdalary yglan etdi. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetiniň sişenbe güni habar berşine görä, döwlet eýeçiligindäki desgany...

Daşoguz welaýatynda suw we lagym geçiriji ulgamlar gurlar

Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň şäherlerinde we birnäçe etraplarynda suw ýygnaýjy desgalar, suw we lagym geçiriji ulgamlar, lagym sorujy desgalar gurlar. Bu maksat bilen Daşoguz welaýat häkimligi “Türkmenistanyň...
2022