Habarlar

TDHÇMB-da çarşenbe güni eksport geleşikleri $5 milliondan geçdi

Penşenbe güni, 18-nji iýulda, birža söwdalarynda daşarky bazarda Türkiýe we Owganystan döwletiniň işewürleri "Türkmenhimiýa" Döwlet Konserninden “B” kysymly karbamidi satyn almak barada geleşik baglaşdylar. Söwdalaşyklaryň barşynda...

BMG-nyň Baş sekretary Türkmenistanyň Prezidentine hoşallyk bildirdi

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar Berdimuhamedowa Siziň Alyhezretiňiz! Aşgabada bolan saparym mahalynda maňa we meniň wekiliýetime bildirilen myhmansöýerlik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirmek isleýärin. Birleşen Milletler Guramasy bilen...

Özbegistanda bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 16-njy iýulynda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...
2022