Habarlar

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistana sapar etmegine garaşylýar

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa ugradan hatynda onuň Özbegistana amala aşyrjak saparynyň özara hyzmatdaşlygyň has-da ösdürilmegine,...
2022