Habarlar

Özbegistanda bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 16-njy iýulynda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň...

Daşkentde «Türkmenistanda öndürilen» harytlaryň sergisi açyldy

2024-nji ýylyň 15-nji iýulynda Daşkent şäherinde «Türkmenistanda öndürilen» atly türkmen harytlarynyň milli sergisi açyldy. Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew, Özbegistan Respublikasynyň...
2022