Habarlar

C5+1 has sepleşen, has rowaçlanan Merkezi Aziýany nazarlaýar

Gazagystanyň paýtagty Nur-Soltan şäherinde Merkezi Aziýa döwletleri bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlyk üçin meýdança hökmünde ýola goýlan C5+1 formatyndaky ýokary derejeli duşuşyk geçirildi.  Çarşenbe güni geçirilen duşuşyga...

“Vulcan Capital” Aziýa bazaryna girdi

“Microsoft” korporasiýasynyň esaslandyryjylarynyň biri bolan Paul Alleniň maýa goýum kompaniýasy “Vulcan Capital” Aziýa bazaryna girdi. “Bloomberg” neşirinde berlen makala görä, Singapurda ilkinji halkara ofisini açan...

Lebap welaýatynda ýangyç guýujy beketleriň gerimi giňeýär

“Türkmennebitönümleri” Baş müdirliginiň Hojalyk hasaplaşygyndaky Lebap abatlaýyş-gurluşyk meýdançasynyň gurluşykçylary 2 sany täze ýangyç guýujy beketleriň (ÝGB) gurluşygyna başlady. “Türkmenistan: Altyn asyryň” habar bermegine görä, şol ýangyç...

Tatarystan ulaglary SG geçirmek üçin hyzmatdaşlyk eder

Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow ýurduň Senagat we söwda ministrine Türkmenistanda suwuklandyrylan gaza (SG) geçmek boýunça hyzmatdaşlyk etmegi tabşyrdy. Bu barada Kazan Kremliniň resmi wekili Liliýa...
2022