Habarlar

HPG-niň direktory Kristin Lagard wezipesinden çekilýär

Halkara pul gaznasynyň (HPG) dolandyryjy direktory Kristin Lagard wezipesinden çekildi. Bu barada gaznanyň metbugat beýanatynda habar berilýär. Lagard ýerine ýetiriji geňeş bilen duşuşyp, şu ýylyň 12-nji...

DIM-de türkmen-eýran strategiki hyzmatdaşlygy nygtaldy

Sişenbe güni Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde (DIM) Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Eýran Yslam Respublikasynyň Yslam Şurasy Mejlisiniň energetika baradaky komissiýasynyň agzasy, eýran-türkmen parlamentara...

Köneürgençde 12 müň tonna un öndürildi

Köneürgenç etrabyndaky galla önümleri kärhanasynda ýylyň başyndan bäri 1-nji we 2-nji görnüşli unuň 12 müň tonnadan gowragy öndürildi. Bu döwrüň dowamynda kärhanada dürli görnüşli çörek...

Abatlanan guýulardan 70,962 tonna nebit çykaryldy

“Türkmennebit” döwlet konsernine degişli “Nebitgazçykaryş” trestiniň 62 topary Barsagelmez, Goturdepe, Gamyşlyja nebit we gaz ýataklarynda abatlaýyş işlerini alyp barýar. Abatlaýjylar üstümizdäki ýylyň birinji alty aýynda goşmaça 18 guýy...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022