Habarlar

Azerbaýjanda türkmen syýahatçylarynyň sany 85% ýokarlandy

Ýanwar-iýul aýlarynda Azerbaýjana syýahat eden türkmenistanlylaryň sany 85 göterim ýokarlanyp, 21 müňe ýetdi. Bu barada Azerbaýjan Döwlet Syýahatçylyk Agentligi üstümizdäki ýylda ýurda syýahat eden daşary...

Hindistanda sürteç demriň bahalary arzanlady

Dünýäniň iň uly sürteç demir öndürijisi hasaplanýan Hindistanda soňky iki aýyň içinde bu görnüşli demriň bahalary arzanlady. Ýyllyk önümçilik kuwwaty 46 million tonna bolan Hindistanda gazdan...

Tatarystanyň Prezidenti HYF-a gatnaşar

Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow Türkmenistana we Azerbaýjana iş saparlaryny meýilleşdirýär. Saparlaryň dowamynda ykdysadyýet, medeniýet we syýahatçylyk pudaklarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmek boýunça gepleşikler geçiriler. Bu...

ÝHHG internet žurnalistleri üçin okuw seminaryny geçirýär

Çarşenbe güni “Ýyldyz” myhmanhanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky wekilhanasynyň gurnamagynda internet metbugatynyň wekilleriniň başarnyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen üç günlük okuw-türgenleşigi öz işine başlady. Bu okuw-türgenleşigi...

“Senagat” bankyň töleg geçirmek hyzmatlary köpelýär

Şu ýylyň 8-nji iýulyndan başlap, “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň terminallarynda öý telefon belgisini girizip, Internet we IPTV hyzmatlary üçin töleg geçirmek mümkinçiligi döredildi. Mundan öň bankomatlaryň...

“Ferhar” banan hasylyny ýygnamaga taýýarlanýar

“Ferhar” hojalyk jemgyýeti ýyladyşhanalarda bananlaryň hasylyny ýygnamak möwsümine taýýarlyk görýär. Geçen ýyl güllemegiň we miwe bermegiň ilkinji möwsüminde tonnalarça hasyl ýygnaldy. Bu ýyl bolsa, ýyladyşhananyň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022