Habarlar

Jaguar Land Rover elektroulag zawodyny açýar

Birleşen Patyşalygyň iň uly awtomobil öndüriji kompaniýasy “Jaguar Land Rover” (JLR) elektrik energiýasy bilen işleýän awtoulaglary öndürmek boýunça täze meýilnamasyny mälim etdi. Kompaniýa täze maýa...

DIM-de üç ýurduň wekiliýeti bilen duşuşyklar geçirildi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde (DIM) penşenbe güni Russiýanyň, Irlandiýanyň, Polşanyň wekiliýetleri bilen aýratynlykda duşuşyklar geçirildi. Bu barada DIM-iň resmi internet saýtynda habar berilýär. Russiýa Federasiýasynyň Ykdysady...

“Batly gadam” 50 müň jübüt jorap öndürýär

Geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Halk Maslahatynyň dowamynda oba hojalyk maksatly ýörite ýer gaznasyny döretmek baradaky Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary telekeçiler üçin giň iş mümkinçiliklerini döretdi. Şeýlelikde,...

Ýokary okuw mekdeplerine täze rektorlar bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesiniň rektorlaryny bellemek hakynda Parmanlara gol çekdi. Permana laýyklykda Öwezgeldi Işangulyýew pensiýa gitmegi sebäpli, Türkmen döwlet maliýe institutynyň...

Türkmenistanyň 24-nji Halkara nebit-gaz maslahaty oktýabrda geçiriler

Şu ýylyň 22-23-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň 24-nji Halkara nebit-gaz sergi-maslahaty geçiriler diýip, “Türkmennebit” döwlet konserni habar berýär. Maslahatyň işine Türkmenistanyň döwlet edara-kärhanalarynyň, dünýäniň iri nebit-gaz kompaniýalarynyň,...

ÝTÖB wekili Türkmenistandaky işini tamamlaýar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) ýolbaşçysy Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Bankynyň (ÝTÖB) Türkmenistandaky wekili Engin Göksu bilen duşuşdy. Ýakynda Türkmenistanda öz işini tamamlaýan Engin Göksu...

Kofe öndürijiler öňümizdäki hepde Braziliýada duşuşýar

Ilkinji gezek 2017-nji ýylda Kolombiýanyň Medellin şäherinde geçirilen Dünýä Kofe öndürijiler forumynyň ikinjisi iýul aýynyň 10-11-i aralygynda Braziliýanyň Kampinas şäherinde geçiriler. Dünýäde 25 milliondan gowrak kofe...

Telekeçiler galyndylary işlemegiň depginini artdyrýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary galyndylary gaýtadan işlemek babatda yzygiderli iş alyp barýarlar. Olar ulanyşdan galan plastik, kagyz, polietilen, rezin, agaç serişdelerini gaýtadan işlemek...

"Gazprom" bilen "Türkmengaz" 5 ýyllyk şertnama baglaşdy

Russiýanyň "Gazprom" kompaniýasy "Türkmengaz" Döwlet konserninden 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli tebigy gaz satyn almak boýunça 5 ýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada kompaniýanyň çarşenbe güni...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022