Gurluşyk

Balkan welaýatynda iki sany elektrik podstansiýasy gurlar

Türkmenistanyň Balkan welaýatynda kuwwaty 35 kilowat we 110 kilowat bolan täze podstansiýalar gurlar. Türkmenistanyň Energetika ministrligi bu podstansiýalary dolulygyna gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär. Bu bäsleşik “Neýtralnyý...

Lebap welaýatynda gurluşyk hekini öndürýän seh gurlar

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda gurluşyk hekini öndürýän sehiň taslamasyny düzmek we dolulygyna gurmak boýunça açyk görnüşli halkara bäsleşik yglan...
2022