15.08.2019
30.09.2019

Türkmen-Türk PTB hökmany auditor barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky 2019-2020-nji ýyllaryň maliýe hasabatlylygynyň hökmany auditor barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär.

Tendere gatnaşmak üçin resminamalary tabşyrmak boýunça görkezilen salga ýüz tutup bilersiňiz.

Tender boýunça teklipler 2019-njy ýylyň 30-njy sentýabryna, sagat 17:00-a çenlikabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon: 93-66-47.

Türkmenistan, ş.Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 111/2
Bulary hem okaň
2022