09.03.2021
18.03.2021

BMGÖM-iň Türkmenistandaky edarasy damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça tender yglan edýär

BMG-niň ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky edarasy damjalaýyn suwaryş ulgamyny üpjün etmek we gurnamak boýunça tender yglan edýär (Ssylka RFQ-TKM-004-2021).

Teklipler 2021-nji ýylyň 18-nji martyna ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Kotirowkalary möhürlenen bukjada “RFQ-TKM-004-2021: Damjalaýyn suwaryş ulgamyny üpjün etmek we gurnamak boýunça tender” görkezmek bilen görkezilen salga tabşyrmaly ýa-da elektron salga ugratmaly.

Elektron salgysy: registry.tm@undp.org;

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 21
Bulary hem okaň