13.10.2021
13.11.2021

Lebap welaýat häkimligi barlaghana enjamlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

Lebap welaýat häkimliginiň Düýpli gurluşyk dolandyrmasy şu aşakdaky desgalary barlaghana enjamlary bilen üpjün etjek potratçylary saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär:

  • Döwletli etrabyndaky bir gije-gündizde 5000 m3 bolan lagym arassalaýjy desga;
  • Köýtendag etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 5000 m3 bolan lagym arassalaýjy desga;
  • Halaç etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30000 m3 bolan suw arassalaýjy desga.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (422) 3-20-47

+993 (422) 3-00-41

Türkmenistan, Lebap welaýaty
Bulary hem okaň
2022