03.12.2021
22.12.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça tender yglan edýär:

Lot №53 — Lebap welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 20 (ýigrimi) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy
Bulary hem okaň