04.07.2022
25.07.2022

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi “EKSPO-2025” sergisinde pawilýon gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän “EKSPO — 2025” atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara yglan edýär

Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň 25-nji iýulyna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň resminamalaryny aşakda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-64-77

+993 12 44-63-00

+993 12 44-63-66

+993 12 44-63-54

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022