06.07.2022
05.08.2022

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Wyşka (Uzboý) geňegeşliginde ýerleşýän NGÇMIŇ Nebiti toplumlaýyn taýýarlaýyş we akdyryş sehine nebit taýýarlamak üçin ätiyaçlyk egrem-bugram turbajyklar (zmeýewikler) hem-de üç sany turba görnüşli “PTB10A” kysymly peç we olaryň atiýaçlyk şaýlary bilen 2 ýylyň dowamynda üpjün etmek boýunça №10103483 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2022-nji ýylyň awgust aýynyň 5-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

moez.sdouga@eni.com

aleksey.butenko@eni.com

viktoriya.nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022