23.08.2022
02.09.2022

Aşgabat şäher häkimligi eskalatorlary düýpli abatlamak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 28 sany eskalatory düýpli abatlamak boýunça potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabryna çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-56-24

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.
Bulary hem okaň
2022