21.11.2022
21.12.2022

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi “EKSPO-2025” sergisinde pawilýon gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän “EKSPO — 2025” atly Bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça gaýtadan halkara tender yglan edýär

Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň 21-nji dekabryna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň resminamalaryny aşakda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-64-77

+993 12 44-63-00

+993 12 44-63-37

+993 12 44-64-14

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022