01.12.2022
30.12.2022

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk enjamlaryny almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär:

Lot № 66 — Döwlet Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin anyklaýyş we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot № 67 — Aşgabat şäheriniň 7-nji saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 40-04-79

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýу
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022